UTILE

 Formulare tipizate 

FORMULARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Venit Minim de Incluziune (VMI)

Cerere VMI

Calcul venit agricol VMI

Pliant informativ VMI

Formular consimțământ VMI

---

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

Cerere  - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor de urgență

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

Adeverință angajator care atestă îndeplinirea condițiilor de acordare a concediului și indemnizației pentru creștere copil

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

Cerere pentru acordarea indemnizației creștere copil / stimulent de inserție / indemnizație lunară / sprijin lunar și alocație de stat pentru copii

Acte necesare pentru dosar cerere alocație susținerea familiei

Formular de înscriere în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Comunei Baia de Fier, județul Gorj

Conform prevederilor HOTĂRÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea Sistemelor Individuale Adecvate de colectare și epurare a a apelor uzate.

Formular de înscriere în registrul SIA

UTILE
[informații în curs de actualizare...]