Transparenţa v2

TRANSPARENȚĂ

 LEGISLAȚIE 

L215/2001

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*) privind administraţia publică locală


EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2017

L52/2003

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică


EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2017

  POCA  

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Guvervare transparenta deschisa participativa

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – cod   SIPOCA 35  

Pentru mai multe detalii click aici

Procedură operațională privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Pentru mai multe detalii click aici

Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Pentru mai multe detalii click aici

  URBANISM  

PVRTL | procese verbale receptie terminare lucrari

STAREA CIVILĂ 

PUBLICAȚII CĂSĂTORII

2020

Momentan nu există anunțuri

AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE OPERATORI 

Acte necesare

ARHIVĂ 

Acte