TRANSPARENȚĂ

 LEGISLAȚIE 

L215/2001

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*) privind administraţia publică locală


EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2017

L52/2003

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică


EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2017

  POCA  

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Guvervare transparenta deschisa participativa

Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - cod   SIPOCA 35  

Pentru mai multe detalii click aici

Procedură operațională privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Pentru mai multe detalii click aici

Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Pentru mai multe detalii click aici

TAXE ȘI IMPOZITE 

Acte necesare

[informații în curs de actualizare...]

STAREA CIVILĂ 

PUBLICAȚII CĂSĂTORII

2020

Căsătoria va avea loc în data de 09.10.2020
[ click aici pentru vizualizare anunț nr. 5262 (SV) ]

AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE OPERATORI 

Acte necesare

ARHIVĂ 

Acte