TRANSPARENȚĂ

 LEGISLAȚIE 

L215/2001

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*) privind administraţia publică locală


EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2017

L52/2003

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică


EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2017

  POCA  

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Guvervare transparenta deschisa participativa

Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - cod   SIPOCA 35  

Pentru mai multe detalii click aici

Procedură operațională privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Pentru mai multe detalii click aici

Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Pentru mai multe detalii click aici

  INFO FINANCIAR 

  ACHIZIȚII 

Licitații

2022

  TAXE ȘI IMPOZITE 

Acte necesare

[informații în curs de actualizare...]

Listă datornici

2020

Decizii impunere | Somații și titluri executorii

  URBANISM  

PVRTL | procese verbale receptie terminare lucrari

  STAREA CIVILĂ 

PUBLICAȚII CĂSĂTORII

2023

22.05.2024 Înregistrare declarație căsătorie
[ click aici pentru vizualizare anunț nr. 5169]
22.05.2024 Înregistrare declarație căsătorie
[ click aici pentru vizualizare anunț nr. 5168]

  PROTECȚIA CONSUMATORILOR 

Asociația InfoCons


InfoCons

Asociație Națională pentru Protecția Consumatorilor înființată în anul 2003 pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de protecție a consumatorului din România.


Până în prezent a desfășurat și desfășoară o activitate neîntreruptă, bucurându-se de recunoaștere națională și internațională, fiind membră în diferite organizații, comisii consultative ale autorităților, grupuri de lucru, parteneră în programe naționale și internaționale.

  AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE OPERATORI 

Acte necesare

  ARHIVĂ 

Acte...