TRANSPARENȚĂ

 LEGISLAȚIE 

L215/2001

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*) privind administraţia publică locală


EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2017

L52/2003

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică


EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrării în vigoare: 23 Iunie 2017

  POCA  

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Guvervare transparenta deschisa participativa

Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - cod   SIPOCA 35  

Pentru mai multe detalii click aici

Procedură operațională privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Pentru mai multe detalii click aici

Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Pentru mai multe detalii click aici

STAREA CIVILĂ 

PUBLICAȚII CĂSĂTORII

2020

Căsătoria va avea loc în data de 14.11.2020
[ click aici pentru vizualizare anunț nr. 5297 ]

AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE OPERATORI 

Acte necesare

ARHIVĂ 

Acte