POR_2014-2020_SMIS-123138

PROIECT POR 4228/06.06.2019 – SMIS 123138

  • logo Fondul European de Dezvoltare Regională
  • logo Guvernul României
  • logo REGIO
  • logo Instrumente structurale 2014-2020
INFORMAȚII PROIECT

Titlul proiectului
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI DE AGREMENT ÎN STAȚIUNEA BAIA DE FIER, JUDEȚUL GORJ

 

Denumirea beneficiarului
U.A.T. COMUNA BAIA DE FIER

 

Scopul proiectului
„Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”

 

Obiectivele specifice
Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității stațiunii turistice și prelungirea duratei medii a sejurului prin DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI DE AGREMENT ÎN STAȚIUNEA BAIA DE FIER.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Modernizarea infrastructurii turistice a stațiunii Baia de Fier prin realizarea unei piste de cicloturism cu grade de dificultate diferite de parcurs;
2. Dezvoltarea unui parc dendrologic în zona adiacentă ieșirii din Peștera Muierilor și amenajări în zonele adiacente ieșirii și intrării în Peștera Muierilor, destinate relaxării, agrementului, mișcării fizice, evenimentelor culturale/sociale, promenadei, meștesugurilor, produselor tradiționale, etc.;
3. Creșterea numărului mediu de salariați în Comuna Baia de Fier (stațiune turistică) cu minim 15% după implementarea proiectului;
4. Creșterea numărului de turiști cu 22% în următorii 5 ani.

 

Rezultatele
Lungime/suprafață pistă de biciclete construită: 7,712 km / 7.712 mp
Suprafață de spațiu verde amenajată: 30.738 mp
Lungime/suprafață alei pietonale realizate: 7,712 km si 7712 mp
Suprafața infrastructurilor pentru recreere/agrement create: 2714,5 mp
Suprafață locuri de recreere și popas amenajate: 50,05 mp

 

Perioada de implementare a proiectului
58 de luni, respectiv perioada 01.10.2017 – 31.07.2022

 

Valoarea totală – defalcată în contribuția UE și contribuția națională
Valoarea totală a proiectului este de 22.558.332,27 lei,
din care finanțarea nerambursabilă este de 21.908.111,18 lei,
valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 19.001.933,16 lei,
valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 2.906.178,02 lei,
iar cuantumul contribuției proprii este de 650.221,09 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

 

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
REGIO footer bar
Axa de finanțare
Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 7 | Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Prioritatea de investiții 7.1 | Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiţii în infrastructura de turism).