MONITORUL OFICIAL LOCAL

MOL.2.2.ASTATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE

MOL.2.2.B REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

MOL.2.2.B.1 | Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

MOL.2.2.B.2Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive

MOL.2.2.D | DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

MOL.2.2.D.1Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

MOL.2.2.D.2Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

MOL.2.2.E | DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

MOL.2.2.FALTE DOCUMENTE

MOL.2.2.F.3.A.1 | Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

MOL.2.2.F.3.A.2 | Obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

MOL.2.2.F.3.B.1 | Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive

MOL.2.2.F.3.C.1 | Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

MOL.2.2.F.3.D.1 | Informare asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

MOL.2.2.F.3.E.1 | Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică

MOL.2.2.F.3.F.1 | Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative

MOL.2.2.F.3.G.1 | Publicarea declarațiilor de căsătorie

MOL.2.2.F.3.H.1 | Publicarea oricăror altor documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică

MOL.2.2.F.3.I.1 | Publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) – h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară